Zichtbaar

In Ten Boer zijn een groot aantal nog zichtbare historische elementen van de rijke geschiedenis te zien. In de tijdlijn is gesproken over de ontginning van het landschap door de monniken. Het omdijkte gebied "innersdijk" is gemarkeerd in de kaart. De oude stadsweg is een van de waterwerende dijken samen met de wolddijk sloten zij een gebied in, hierna werd dit gebied kavel na kavel ontgonnen. Op de kaart uit 1886 is goed te zien hoe de omgeving er uit heeft gezien voor het graven van het eemskanaal en de grootschalige aanleg van wegen.

gemeentekaart Ten Boer 1867
Foto's uit de verschillende dorpen:
Ten Boer
Ten Post
Lellens
Garmerwolde
Thesinge
Wittewierum
Winneweer
Woltersum
Sint Annen


Ten Boer

De kloosterker is het enige overgebleven gebouw van het cystecijner Nonnenklooster (gesticht in 1295) welke hier gestaan heeft. In 1485 is het klooster gesloten (al voor de reductie dus) de overgebleven nonnen zijn destijds verhuisd naar het klooster in Tesinge.

kerk kloosterkerk Ten Boer

De Widde meuln aan het damsterdiep is recent in oude grorie hersteld. Meer informatie is te vinden op widde meuln

widde meuln molen in Ten Boer
De kleine molen er vlak bij is de Bovenrijge. Deze molen uit 1903 heeft oorspronkelijk aan de bovenrijgeweg gestaan en is in 1980 (?) herbouwd op deze plaats.
molen bovenrijge ten boer

De sluis bij dijkshorn is op de grens van twee waterschappen (en dus waterpijlniveau's) gebouwd, deze sluis is van 1928 en is voorzien van de zogenaamde "Stoney-schuiven". Dit is de enige waterdoorgang door de stadsweg in de gemeente. Aangezien het meeste vervoer voor de opkomst van de vrachtauto (midden 20ste eeuw) via het water ging was dit een belangrijke verbinding. Tijdens de bevrijding is door geallieerd vuur een gat in de rechtsboven in de noordelijke staander geschoten.
Voor de aanleg van deze sluis heeft op de plaats van de brug een overtoom gelegen.

sluis dijkshorn ten boer sluis dijkshorn ten boer kogelinslag


Het voormalige gemeentehuis van Ten Boer uit 1911. meer informatie

voormalig gemeentehuis ten boer voormalig gemeentehuis ten boervoormalig gemeentehuis ten boer

Fivelhörn
Fivelhörn
De eerste luchtfoto is uit ongeveer 1955, de andere 3 zijn uit 1971
voormalig gemeentehuis ten boer voormalig gemeentehuis ten boer
voormalig gemeentehuis ten boer voormalig gemeentehuis ten boer

meer foto's

>Naar boven

Lellens

In Lellens hebben de heren van de Borg een kerk laten bouwen. Het is een mooi voorbeeld van een groninger kerk zoals deze op wierden in veel dorpen staan. Op de gevelsteen (zie foto) is te lezen dat de eerste steen is gelegd op 10 juni 1667. De kerk is dringend toe aan een restauratie en kan helaas niet bezichtigd worden. Ook is de dakruiter helaas vanwege de slechte staat van de kerk verwijdert


kerk lellens spits van de kerk in lellens

meer foto's

>Naar boven

Garmerwoldemeer foto's

>Naar boven

Thesinge

Thesinge is het dorp welke ontstaan is op de restanten van het vroegere klooster Germania. Van het oude klooster is nu enkel nog een gedeelte van de kloosterkerk uit de tweede helft van de 13de eeuw. Dit was een indrukwekkende kruiskerk waarvan nu enkel het koor gedeelte is "verbouwd" (rond 1786) en verlaagd met 2 meter tot de huidige dorpskerk.
De molen is uit 1852 en heet De Germania. Helaas is deze momenteel niet maalvaardig en dringend toe aan een restauratie.
De gereformeerde kerk is uit 1876.

kerk thesinge molen germania thesinge gereformeerde kerk thesinge
Deze foto is ongeveer uit 1960 gereformeerde kerk thesinge
meer foto's

>Naar boven

Wittewierum

In Wittewierum staat op de plek waar de kloosterkapel gestaan heeft nog een prachtige kerk van rond 1863


kerk wittewierum

meer foto's

>Naar boven

Winneweermeer foto's

>Naar boven

Woltersum


De molen in woltersum is De Fram in Woltersum.
molen de Fram Woltersum

meer foto's

>Naar boven

Ten Post

In Ten post hebben twee steenhuizen of borgen gestaan: Tuwenga
De borg of steenhuis tuwinga Ten Post
En Tammingahuizen
De borg of steenhuis tammingahuizen Ten Post
In Ten post hebben twee molens gestaan waarvan de "Olle widde" van voor 1828 (bouwjaar onbekend) nu nog over is:

molen De olle widde Ten Post
Aan de noordkand langs het damsterdiep stond de molen van B. Steenbergen (waar nu het huis "meulhorn" staat).

molen van B. Steenbergen Ten Post

De gereformeerde kerk
gereformeerde kerk Ten Post
meer foto's

>Naar boven

Sint Annenmeer foto's

>Naar boven

vrouger.nl