Namen bij monument

monument
De Cultuurhistorische Vereniging van Ten Boer (CHVTB) heeft het plan opgevat om het oorlogsmonument in Ten Boer uit te breiden met een plaquette, waarop de namen van de oorlogsslachtoffers vermeld staan. Hiervoor is medewerking gezocht en gevonden bij B en W van gemeente Ten Boer, zo blijkt uit een brief van 12 januari 2016 aan de vereniging. De lijst met uitsluitend namen zal gebaseerd worden op een lijst van personen uit de gemeente Ten Boer, die door oorlogs- en terreurhandelingen zijn overleden in WO II (1940-1945) , destijds opgesteld (1946) door de gemeentesecretaris P. Vink, op basis van de toen beschikbare gegevens. Het is de bedoeling van het gemeentebestuur, om deze toevoeging aan het monument te onthullen op 17 april (bevrijdingsdatum van Ten Boer) aanstaande. Voordat de plaquette gemaakt wordt wil de CHVTB wel zeker zijn van de juistheid van feiten en namen. De vereniging roept u als Ten Boersters dan ook op, om deze lijst kritisch te bekijken en alle op- of aanmerkingen en vragen te richten aan secretaris W. van Rossem, Stadsweg 43, 9791 KA Ten Boer, of galerietroost@gmail.com . Telefoon 050 4042820. Hoe eerder u reageert, hoe beter. Op 15 maart moeten we met de productie beginnen.

Arrestatie gemeentepersoneel

Op 5 januari 1945 valt de SD (SicherheitsDienst) binnen bij het gemeentehuis in Ten Boer. Er worden wapens en radio´s gevonden. Drie ambtenaren inclusief de Bode (conciërge) en de elektricien worden afgevoerd naar het Scholtenhuis, het hoofdkantoor van de SS, SD en de Sicherheitspolitzei in Groningen. Het zijn Gemeentesecretaris Klaas Dijkstra, 1e ambtenaar Gerhard Richters, eletricien Willem Offeringa, conciërge Jan Dijk .

Op 9 januari vindt er een tweede inval plaats, waarbij ambtenaar Klaas Dreise, ambtenaar Pieter Jan Vink en gemeente-archtect Johannus G. Deelman worden meegenomen. Bij één van deze arrestaties wordt ook de burgemeester J. Scherphuis gearresteerd, maar nog dezelfde dag vrijgelaten. Alle 7 ambtenaren worden na verhoren naar concentratiekampen in Duitsland gestuurd. Dijkstra en Richters naar Neuengamme, bij Hamburg, waar ze al op 11 en 7 februari overlijden, vermoedelijk door executie. De anderen worden gedeporteerd naar Kamp Schwarzer Weg, bij Wlhelmshafen. En zullen naar een hachelijke tocht terugkeren naar huis, vermagerd en uitgeput.
Pieter Jan (Piet) Vink is na de oorlog weer op het gemeentehuis gaan werken en heeft verschillende stukken uit het gemeentearchief bewaard en aan zijn zoon doorgegeven. Bovendien heeft hij zelf een aantal beschrijvingen nagelaten.

persoonsbewijs vink

Documenten

DE SECRETARIE IN BEZETTINGSTIJD, april 1948,.

IN AANSLUITING OP MIJN RAPPORTJE, februari 1949.
Hier gaat hij nog nader in op de rol van Klaas Dijkstra.

TERUGGEKEERDE POLITIEKE GEVANGENEN. 1945 ?
Hier worden ook onderduikers genoemd, B.H. Noorman, J. Huizinga en de Huisarts Wietze R. van der Meer, die wegens verzet tegen Het Medisch Front, een Duitse organisatie die artsen probeerde ¨gelijk te schakelen¨, een jaar in concentratiekamp Vucht heeft gezeten.

BRIEF AAN AFWIKKELINGSBUREAU IN VUCHT, juli 1945.
onder andere over Offeringa en Deelman.

TOESPRAAK TIJDENS HERDENKINGSBIJEENKOMST 4 mei 1988,
waarin ook aandacht is voor het gezin Mozes Meijer, onderwijzer Harmen Meijer en Harm Smit, overleden bij de Burmaspoorweg.

BEZOEK UIT CANADA , 1945?
vertelt van de neergestorte Halifax bommenwerper, 25 juli 1943, bij de Thesingerlaan. Vliegeniers waren Smyth, White, Kettley, Sochopsky.

Andere documenten

OVERZICHT VAN HET VERZETSWERK, 1948
door politieagent Jan Hoekstra. waarin hij naast de rol van Richters, Dijkstra en van hemzelf, ook de namen noemt van NSB-politiemannen Elzing en Van Krimpen en Verzetsman Piet Kroon, Adjudant Wielsma, en Jan Fongers. Hoekstra was niet in het gemeentehuis bij de SD-inval en kon direct onderduiken. Na de bevrijding verhuist hij naar Marum, naar verluid omdat hij te veel wist van de Ten Boersters.

LIJST slachtoffers
LIJST van personen uit de gemeente Ten Boer die door oorlogs- en terreurhandelingen zijn overleden in de 2e wereldoorlog (1940-1945).

BRIEVEN AAN HUGO BARNOUW april 1945,
geschreven door 16 jarige zoon van de huisarts Wietze Reinder van Der Meer, aan de zoon van de dominee in Woltersum. Hij beschrijft de dagelijkse gang van zaken tijdens de bevrijding, noemt de namen van Johannes Wielsma, Kees Medema, Hoekstra, Klinkhamer, Broos, David Start, Jood Meijer en meester Meijer.

VERKLARING OVER RADIO februari 1949.
Secretaris W.Overbeek verklaart welke radio ´s door de vorige gemeentesecretaris zouden zijn gebruikt.

vrouger.nl