Contactgegevens

De Cultuur Historische Werkgroep is een los verband van een groep mensen die geinteresseerd is in de geschiedenis van Ten Boer, deze in kaart probeert te brengen en voor een groter publiek toegankelijk wil maken. De CHW organiseerd jaarlijks enkele lezingen. Ook geeft de CHW medewerking aan voorlichtingen en tentoonstellingen.

Contactgegevens:
Cultuur Historische Werkgroep Ten Boer
Secretariaat: Dhr. W. van Rossem
Stadsweg 43
9791 KA Ten Boer
chw@vrouger.nl


De site wordt beheerd door Wouter Huese
Eventuele opmerkingen, aanvullingen, vragen of suggesties kunt u mailen aan tenboer@vrouger.nl

De informatie op deze site mag onder bronvermelding (bron: www.vrouger.nl) worden gebruikt voor niet commerciele doeleinden, dit zonder voorafgaande toestemming. Het verzoek is om wel te mailen wanneer u iets overneemt. Voor commerciele doeleinden dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen. Doorlinken is toegestaan, echter uitsluitend onder bronvermelding.
U bent zeer welkom om een bijdrage aan deze site te leveren. Bij voorkeur via mail. Voor uw bijdrage wordt geen vergoeding gegeven. Uw informatie valt dan ook onder bovenstaande afspraak over bronvermelding De auteur van een artikel wordt in principe niet vermeld. De beheerder van de site behoud zich het recht voor artikelen in te korten, tekstueel te bewerken of niet te plaatsen.
Er is geen garantie over de exacte juistheid van de artikelen, wanneer u fouten ziet verzoek ik u die te mailen zodat e.e.a. verbeterd kan worden.
Geprobeerd alleen eigengeproduceerd materiaal te gebruiken en materiaal waarvan de rechten voor gebruik aan deze site zijn gegeven. De geschiedkundige feiten zijn uiteraard vaker opgeschreven het gevaar van onbedoeld plagiaat is aanwezig. Wanneer u materiaal ziet waarvan u de auteursrechten meent te hebben verzoek ik u dit te melden en aan te geven of u deze verwijdert wilt hebben of dat u accoord bent met het gebruik op de site.
vrouger.nl